Uver – Doradztwo Finansowe Kraków

Aby dobrze zarządzać swoimi finansami, warto od czasu do czasu zasięgnąć porady specjalisty. Może ona dotyczyć nie tylko samego zarabiania czy inwestowania, ale także możliwości uzyskania większej ilości środków. Szczególnie długotrwałe zobowiązania to temat, który warto powierzyć ekspertom. 

 

Zespół Uver to prawdziwi eksperci z pasją, którzy dobrze znają się na tym, co robią.

Wybór odpowiedniego kredytu jest dużo łatwiejszy, gdy poznasz wiele opcji, a dodatkowo otrzymasz możliwość obniżenia oprocentowania i opłat dodatkowych.

Kredyt uważany jest za formę „zaufania”, które pozwala jednej stronie na przekazanie pieniędzy lub zasobów drugiej – przy czym ta nie zwraca ich natychmiast, ale jedynie obiecuje spłacić lub zwrócić te zasoby (lub inne materiały o równej wartości) w późniejszym terminie. Mówiąc prościej, kredyt jest metodą formalnego, prawnego egzekwowania wzajemności i rozszerzenia na dużą grupę niepowiązanych osób. Dostarczone zasoby mogą być finansowe (np. udzielenie pożyczki) lub obejmować towary czy usługi (np. kredyt konsumencki). Podsumowując: kredyt obejmuje każdą formę odroczonej płatności.

 

Uver Doradztwo Finansowe Kraków – Pomożemy Ci!

Kredyt jest udzielany przez wierzyciela, znanego również jako pożyczkodawca, dłużnikowi, znanemu również jako kredytobiorca. Termin „kredyt” został po raz pierwszy użyty w języku angielskim w latach 20. XIX wieku. Kredyt wydany przez bank stanowi największą część istniejącego kredytu. Tradycyjny pogląd banków na pośredników między oszczędzającymi a kredytobiorcami jest nieprawidłowy – nowoczesna bankowość polega bowiem na tworzeniu kredytów.

Z czego składa się kredyt? Tworzą go dwie części: kredyt (pieniądze) i odpowiadający mu dług, który wymaga spłaty wraz z odsetkami.

Większość pieniędzy w gospodarce jest tworzona jako kredyt. Gdy bank wydaje kredyt (czyli udziela pożyczki), wpisuje ujemną pozycję w kolumnie zobowiązań w swoim bilansie, a równoważną wartość dodatnią w kolumnie aktywów. Aktywem jest zaś strumień dochodu ze spłaty pożyczki (plus odsetki) od osoby godnej kredytu.

Gdy dług zostanie w pełni spłacony, wraz z kredytem zostanie on anulowany, a pieniądze znikną z gospodarki. W międzyczasie dłużnik otrzymuje dodatnie saldo gotówkowe (które jest wykorzystywane do zakupu np. domu), ale również równoważne ujemne zobowiązanie do spłaty na rzecz banku w danym okresie. Większość utworzonego kredytu przeznaczana jest na zakup ziemi i nieruchomości, powodując inflację na danym rynku, co jest głównym czynnikiem napędzającym cykl gospodarczy.

 

Zapraszam do zapoznania się z wpisem:

Czy warto korzystać z usług doradztwa kredytowego w przypadku kredytów hipotecznych?

oraz do polubienia naszego Fanpage na Facebooku:

Fanpage uver