Dzisiejszy wpis poświęcony będzie Kredytom Gotówkowym. Opiszę zarówno konstrukcję samego kredytu, jak i jego zalety oraz proces uzyskania. Przedstawię też różnice w aktualnych ofertach Kredyt gotówkowy Kraków oferowanych przez różne Banki.

 

Kredyt gotówkowy Kraków krok po kroku.

Według Monitora Bankowego opublikowanego w kwietniu 2019 roku przez Związek Banków Polskich stanowią aż 72% wszystkich produktów kredytowych zaciąganych przez Polaków. Kredyty Gotówkowe są zatem najczęstszym sposobem finansowania potrzeb przez konsumentów. Tuż za nimi plasują się:

 • Kredyty Hipoteczne z wynikiem 17%,
 • debety i linie kredytowe, które stanowią 9% oraz,
 • karty kredytowe z wynikiem 1%.

 

 

Kredyt Gotówkowy inaczej nazywany Kredytem Konsumpcyjnym najprościej mówiąc, jest umową w formie pisemnej, która zostaje zawarta pomiędzy kredytobiorcą (konsumentem) a kredytodawcą (Bankiem). Umowa ta zobowiązuje kredytodawcę do przekazania/udostępnienia określonej kwoty środków pieniężnych kredytobiorcy ze wskazaniem określonego czasu ich zwrotu. Z kolei kredytobiorca zgodnie z zawartą umową zobligowany jest przestrzegania warunków wskazanych w umowie Kredytu oraz do ich zwrotu w określonym terminie wraz z należną prowizją i odsetkami.

Biorąc pod uwagę kryteria podziału kredytów stosowane w bankach, możemy wyróżnić Kredyty Konsumpcyjne udzielane osobom fizycznym oraz gospodarcze (nazywane także Kredytami Firmowymi) – udzielane przede wszystkim podmiotom gospodarczym.

Najogólniej mówiąc, przeznaczeniem Kredytu Gotówkowego jest zaspakajanie potrzeb konsumpcyjnych, co w odróżnieniu od Kredytów Firmowych nie służy generowaniu przychodów z działalności a jedynie do tzw. bezpośredniego wykorzystania przez konsumentów. Kredytem Konsumpcyjnym najczęściej finansowane są zakupy towarów i usług takich jak:

 • wyposażenie domu czy mieszkania np. pralki, lodówki, telewizory, meble,
 • środki transportu, głównie samochody osobowe,
 • usługi z zakresu turystyki, wakacje, podróże, remonty,
 • wesela, chrzciny, imprezy okolicznościowe,
 • leczenie, zabiegi kosmetyczne, medycyna estetyczna.

Jak pokazuje niedawno opublikowany raport Związku Banków Polskich, na jednego dorosłego Polaka przypada średnio 22 000 zł długu. Oznacza to, że nastąpił 3-krotny wzrost zadłużenie w okresie ostatniej dekady. Dynamiczny rozwój rynku Kredytów Konsumpcyjnych mający miejsce w okresie ostatnich kilku lat, nierozłącznie związany jest ze wzrostem krajowego handlu oraz pojawieniem się wielu nowych możliwości finansowania potrzeb konsumpcyjnych.

Możemy wyróżnić 3 podstawowe kryteria, według których klasyfikowane są rodzaje Kredytów Gotówkowych. Kryteria te to:

 • forma spłaty,
 • rodzaj zabezpieczenia,
 • sposób udzielania kredytu.

 

Zalety Kredytu Gotówkowego.

Niewątpliwą zaletą Kredytu Gotówkowego jest to, że jego cel może być dowolny. W praktyce oznacza to, że Bank nie oczekuje, iż Klient wyda środki na konkretną potrzebę i nie wymaga dokumentowania tego faktu. Stanowi to duży komfort w porównaniu do np. Kredytu Firmowego, w przypadku którego cel kredytowania z reguły jest jasno sprecyzowany w Umowie Kredytowej.  Obliguje to kredytobiorcę do udokumentowania wydatkowania środków np. w postaci faktur.

Kolejną zaletą Kredytu Gotówkowego jest szybkie tempo uzyskania środków. Obecnie na rynku jest wiele ofert, które dają możliwość zaciągnięcia zobowiązania w bardzo krótkim czasie, podczas jednego spotkania, a środki wypłacane są na konto natychmiast.

Inną, równie ważną zaletą Kredytów Gotówkowych jest fakt, że bez względu na to, jaką kwotę chcemy pożyczyć (w ramach oferty danego banku), bank nie oczekuje od nas posiadania wkładu własnego, jak to ma miejsce w przypadku Kredytów Hipotecznych.

Oferta Kredytów Konsumpcyjnych w większości banków nie zakłada konieczności przedstawienia poręczenia osób trzecich oraz nie jest obarczona dodatkowymi zabezpieczeniami w postaci np. zabezpieczeń majątkowych. Niewątpliwie stanowi to kolejną zaletę tej formy finansowania.

 

Podsumowując zalety Kredytu Gotówkowego wymienić należy:

 • szybkość procesowania i wypłaty środków,
 • brak wkładu własnego,
 • dowolny cel,
 • brak poręczycieli,
 • brak „twardych” zabezpieczeń.

 

Proces Kredyt Gotówkowy Kraków.

W przypadku Kredytów Gotówkowych ze względu na ich prostą konstrukcję oraz brak konieczności weryfikacji zabezpieczeń proces udzielania środków jest prosty i szybki. Obecnie wiele banków posiada ofertę, w której od złożenia wniosku do wypłaty środków nie powinno minąć więcej niż 24 godziny. Oczywiście z założeniem, że Klient w momencie składania wniosku posiada wszystkie wymagane przez Bank dokumenty i zdolność kredytową, a sam proces odbywa się systemowo.

W praktyce wygląda to następująco:

 1. Złożenie wniosku o Kredyt Gotówkowy,
 2. Weryfikacja wniosku przez Bank,
 3. Decyzja Kredytowa,
 4. Podpisanie umowy o Kredyt Gotówkowy,
 5. Wypłata środków na konto Klienta.

 

 

Ranking Kredytów Gotówkowych Kraków.

Obecnie na rynku funkcjonuje kilkadziesiąt ofert Kredytów Gotówkowych. Każdy bank posiada ofertę różniącą się pod względem podstawowych parametrów takich jak:

 • minimalna i maksymalna kwota kredytu,
 • minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy,
 • okres spłaty,
 • prowizja,
 • oprocentowanie,
 • akceptowane źródła dochodu,
 • metoda liczenia zdolności kredytowej.

Klient posiadający zdolność kredytową oraz akceptowaną przez dany bank historię spłaty, czyli prawidłowo obsługiwane zobowiązania wskazane w raporcie BIK może starać się o uzyskanie finansowania w danym banku. Mnogość ofert kredytowych powoduje jednak, że składając wniosek do danego banku, nie mamy pewności, że dana oferta będzie najlepszą w danym momencie dla naszych potrzeb i możliwości. Oczywiście możemy wskazać w postaci rankingu kredytów gotówkowych te oferty, które obecnie są korzystne, zawsze należy jednak pamiętać, że są one przygotowywane w oparciu o przykład reprezentatywny. W rzeczywistości oferta cenowa dla każdego klienta może być inna.

Według naszych zestawień Ranking Kredytów Gotówkowych sporządzony na czerwiec 2019 roku, dla kwoty kredytu 50 000 zł na okres 60 miesięcy przedstawia się następująco:

 1. Bank Pocztowy 1012zł/mc,
 2. ING Bank Śląski 1055zł/mc,
 3. BNP Paribas 1 063 zł/mc.

Podsumowując, Kredyt Gotówkowy, jako najczęściej wybierany produkt finansowy ze względu na prostą konstrukcję jest udzielany bardzo szybko, a bogata oferta sprawia, że może on zostać dopasowany do potrzeb i możliwości każdego.

Decydując się na Kredyt Gotówkowy, warto przeanalizować ofertę kilku banków. By zaoszczędzić czas i zyskać pewność, że wybierasz odpowiednią ofertę – skontaktuj się z nami. Zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną:

uver.pl

oraz do polubienia naszego Fanpage na Facebooku:

Fanpage uver